Dekarbonizacja przemysłu – jak osiągnąć ten cel?

Dekarbonizaca przemysłu, kogeneracja, trigeneracja

Na skutek rozwoju przemysłu nastąpił szybki wzrost popytu na energię niezbędną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysoka konsumpcja energii, jak również świadomość jej marnowania na wielu etapach produkcyjnych powoduje, że fabryki szukają nowatorskich rozwiązań, które zarówno zmniejszą wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do powstrzymania szkodliwego ich oddziaływania na środowisko.

Dekarbonizacji przemysłu – zmniejszenie zużycia gazu i węgla

Działanie, które ma na celu wzmocnienie niezależności energetycznej firm produkcyjnych poprzez implementowanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze użycie źródeł energii, przykładowo przez zwiększenie udziału elektryfikacji oraz zmniejszenie zużycia gazu i węgla, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła oraz energii elektrycznej, bądź trigeneracja, która poza ciepłem i energią w trakcie pojedynczego procesu technologicznego generowany jest także chłód.

W szeregu sfer przemysłu osiągalne jest dodatkowo korzystanie z “czystej energii”, a więc energii z odzysku. To energia, która jest generowana na rozmaitych etapach produkcji i która przeważnie bywa po prostu uwalniana, i ostatecznie bezmyślnie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii, a później ponowne jej użycie przynosi z czasem znaczne oszczędności, a także skutkuje redukcją emisji dwutlenku węgla przez zakład przemysłowy.

Nakłady finansowe przeznaczone na dekarbonizację przemysłu zwrócą się po kilku latach

W dobie globalnej świadomości szkodliwego oddziaływania ludzkości na otoczenie oraz wiedzy, że złoża gazu i ropy za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem, ponieważ jest zabezpieczeniem jej rozwoju w przyszłych dekadach. Zorientowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odzyskanej oraz odnawialnej to najlepsza droga do zapewnienia zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Rzecz jasna, zastosowanie tego rodzaju procesów wiąże się ze poważnymi kosztami, lecz w finalnym rozrachunku korzyści jakie one dają, zupełnie je rekompensują. Oszczędności związane ze zmniejszeniem się kosztów kupna energii już po paru latach są w stanie zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką innowację. Natomiast redukcja śladu węglowego produkcji i jej niepożądanego oddziaływania na otoczenie to już wartość bezcenna dla całej ludzkości.

Dane:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10